CO2 Prestatieladder

The Environment and our Carbon Footprint.

A more sustainable future starts with reducing CO2 emissions. With the "Carbon Footprint Performance Ladder" and associated measures we reduce our emissions and impact on the environment. From measuring our carbon footprint to implementing concrete measures, this is how we move towards a greener future!

CO2 Prestatieladder

Together we strive for less CO2 emissions

There are several ways in which we can reduce our CO2 emissions. An important step is measuring our current carbon footprint. Through a thorough analysis, we have determined where the largest emission sources are located. Based on this emissions analysis we’ve created concrete measures for reducing our carbon footprint.

An example of a concrete measure is switching to green energy sources, such as solar or wind energy. Optimising our logistics processes also contributes to reducing our emissions. Consider the use of greener vehicles and reducing the number of transport movements.

CO2 Reduction with Aqua Resins

CO2-Beleid

Aquaresins Technologies Groep vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan het terugdringen van het broeikasgaseffect. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot. Om deze reden hebben wij besloten om  niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Het certificaat houdt in dat wij inzicht hebben in onze CO2-uitstoot binnen het bedrijf en we er met zijn allen voor gaan zorgen dat wij als organisatie minder CO2 gaan uitstoten.

Aquaresins Technologies Groep wil de maatschappelijk impact en CO2-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten continue verbeteren door te investeren in de nieuwste ontwikkelingen op gebied van CO2-reductie en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een manier om aan te geven dat wij actief aan het werk zijn om onze CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De CO2-Prestatieladder heeft tot doel om een versnelling aan te brengen in de CO2-reductie van onze organisatie, binnen onze bedrijfsvoering, in de projecten buiten en in de keten.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

Eisen

  • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Aquaresins Technologies Groep neemt actief deel aan de “Club van 49”.
Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: de SKAO.

Bewustwording

Bewustwording

Naast deze technische maatregelen is het ook belangrijk om bewustwording te creëren bij medewerkers en klanten. Dit doen wij door het organiseren van trainingen, het stimuleren van duurzaam gedrag en het communiceren van de inspanningen die het bedrijf onderneemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier wordt duurzaamheid niet alleen een doel, maar ook een mentaliteit die in de hele organisatie wordt uitgedragen.

Meer weten over onze CO2 prestatieladder?

Contact - NL

Get in Touch