CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder, het milieu en de Aquaresins groep.

Een duurzamere toekomst begint bij het verminderen van CO2-uitstoot. Met de CO2-Prestatieladder en de daarbij horende maatregelen verminderen wij emissies en onze impact op het milieu. Van het opstellen van een CO2-footprint tot het implementeren van concrete maatregelen, zo gaan wij op naar een groenere toekomst!

CO2 Prestatieladder

Samen zorgen voor minder CO2

Er zijn verschillende manieren waarop wij onze CO2-uitstoot kunnen verminderen. Een belangrijke stap is het in kaart brengen van de CO2-footprint. Door middel van een grondige analyse hebben wij vast gesteld waar de grootste emissiebronnen zich bevinden. Op basis van deze emissie-analyse kunnen nu gerichte maatregelen worden genomen om de uitstoot te verminderen.

Een voorbeeld van een concrete maatregel is het overschakelen op groene energiebronnen, zoals zonne- of windenergie. Het optimaliseren van onze logistieke processen draagt ook bij aan een vermindering van onze uitstoot. Denk daarbij aan het gebruik van schonere voertuigen en het verminderen van het aantal transportbewegingen.

CO2 Reductie met Aqua Resins

CO2-Beleid

Aquaresins Technologies Groep vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan het terugdringen van het broeikasgaseffect. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot. Om deze reden hebben wij besloten om  niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Het certificaat houdt in dat wij inzicht hebben in onze CO2-uitstoot binnen het bedrijf en we er met zijn allen voor gaan zorgen dat wij als organisatie minder CO2 gaan uitstoten.

Aquaresins Technologies Groep wil de maatschappelijk impact en CO2-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten continue verbeteren door te investeren in de nieuwste ontwikkelingen op gebied van CO2-reductie en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een manier om aan te geven dat wij actief aan het werk zijn om onze CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De CO2-Prestatieladder heeft tot doel om een versnelling aan te brengen in de CO2-reductie van onze organisatie, binnen onze bedrijfsvoering, in de projecten buiten en in de keten.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

Eisen

  • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Aquaresins Technologies Groep neemt actief deel aan de “Club van 49”.
Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: de SKAO

Bewustwording

Bewustwording

Naast deze technische maatregelen is het ook belangrijk om bewustwording te creëren bij medewerkers en klanten. Dit doen wij door het organiseren van trainingen, het stimuleren van duurzaam gedrag en het communiceren van de inspanningen die het bedrijf onderneemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier wordt duurzaamheid niet alleen een doel, maar ook een mentaliteit die in de hele organisatie wordt uitgedragen.

Meer weten over onze CO2 prestatieladder?

Contact - NL

Neem contact op